Kathmandu Taplejung vehicle service

  1. Phungling Municipality
  2. Gaun Palika (Rural Municipal):
  3. Aatharai Triveni Rural Municipal
  4. Sidingawa Rural Municipal
  5. Phakatanglung Rural Municipal
  6. Mikwa Khola Rural Municipal
  7. Meringden Rural Municipal
  8. Maiwa Khola Rural Municipal
  9. Yangbarak Rural Municipal
  10. Sirijunga Rural Municipal